Biyografi

Egitim:

Filoloji Fakultesi

Sanat Akademisi

 

Ressaml???n yanlnda yeni medya alan?nda da sanatsal uygulamalarda projelerin haz?rlanmas? konusunda etkinlik göstermektedir

Projeler: “Resim – Tesisat” (1999), “GMTproject Tekno-mant?ksal Gölgeler” (2003)
ve  "Ben O'yum" (2012). Her üç projeyi de S?rbistan Kültür Bakanl??? desteklemi?tir. Ben O'yum projeyi de   Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçili?i  desteklemi?tir

 

Uluslararas? sergilerede sergilemi?tir Belgrad, Paris, Nice, Tokyo, ?ikago, San Fransisko, New York, Moskova, Sofya, Bergamo ...

-    On Ödül
-    Uluslararas? Ödüller:

     - Kisda film, New York Bienali, 2014

     - Odul belgesi, Uluslararasl Sanat Festivali, 2013
     - Polonya Kültür Bakanl??? Devlet Ödülü (Lublin Sanat Trienali), 2004
     - En yüksek sanat kaliteleri ödülü (Pilsen Bienali), 2006

-    Çal??malar? galeri ve müze koleksiyonlar?nda bulunmaktad?r.

 

     Devam eden projeleri:

    - Ben O'yum
    - Shape the Course (BBC Documentary esas al?nm??t?r)
    - My Documents